dilluns, 15 de setembre de 2014

VAGA ESTUDIANTIL EL 18 DE SETEMBRE!


Per què es permet treballar i estudiar a més de 35º a les aules? VAGA ESTUDIANTIL 18 DE SETEMBRE


El que tot el món es pregunta és per què la Conselleria permet estudiar a més de 35º a les aules, incomplint les seues pròpies normatives de salut laboral i posant en risc no sols la salut dels seus treballadors i treballadores, sinó també als estudiants. La resposta no es basa en la incompetència de la consellera o la seua ineptitud, sinó en dos objectius: la cerca de la precarització i privatització de l’educació pública, i el menyspreu als alumnes fills i filles de la classe treballadora.

Lamentablement aquests fets no són cap novetat per als fills dels treballadors, donat que les altes temperatures són causa del procés de retallades i empitjorament de les condicions que pateixen els nostres instituts. El nou curs escolar comença com, va acabar: amb retallades i atacs al dret a una educació pública de qualitat. La massificació de les aules, l’acomiadament de professorat, el tancament d’aules públiques, les retallades en beques, cada vegada més alumnat que no pot estudiar el que vol, condicions pèssimes per treballar i estudiar, etc., no són fets aïllats sinó conseqüències d’unes polítiques capitalistes que el que volen es retallar drets dels treballadors, elitizar l’ensenyament i privatitzar al màxim possible l’educació pública. Els grans empresaris i banquers necessiten transformar l’ensenyament per tal de posar-lo encara més sota els seus interessos i el seu govern, i promou la nova llei educativa, la LOMQUE.

Les lamentables condicions de l’ensenyament ens han forçat als estudiants a convocar el dia 18 de Setembre una vaga al País Valencià, i a començar a organitzar els tres dies de vaga d’Octubre: 21, 22 i 23.
Per això fem una crida a que tots els alumnes secunden la vaga per defensar l’educació pública i els nostres instituts, lluitant per un ensenyament al servei de la classe treballadora i els seus fills i filles, assegurant que tinga unes garanties de qualitat, i que done resposta als seus interessos i necessitats.

Però la lluita no ha de quedar ací. La lluita ha de convertir-se en organització per tal que siga realista, per tal que puguem aconseguir les nostres reivindicacions. Fem una crida a tots els estudiants a que organitzen associacions estudiantils als seus centres d’estudi per defensar-lo de forma organitzada, així com a que tots creem un sindicat a nivell de tot l’estat que ens permeta coordinar-nos i no lluitar sols; que ens permeta convertir cada reivindicació en una metxa per poder plantar cara a totes les retallades que vinguen del govern al servei de banquers i empresaris.

18 de Setembre, VAGA ESTUDIANTIL!
Una associació a cada centre d’estudis!

Cap al sindicat estatal estudiantil!


....................................................................................................................................

¿Por qué se permite trabajar y estudiar a más de 35º en las aulas? HUELGA ESTUDIANTIL 18 DE SEPTIEMBRE


Lo que todo el mundo se preguntará es porque la Conselleria permite estudiar a más de 35º en las aulas, incumpliendo sus propias normativas de salud laboral y poniendo en riesgo no sólo la salud de sus trabajadores/as sino también al estudiantado. La respuesta no se basa en la incompetencia de la consellera o a la ineptitud, sino a dos objetivos: a la búsqueda de la precaricación y privatización de la educación pública y al menosprecio a los alumnos hijos e hijas de la clase trabajadora.

Lamentablemente estos hechos no son nada nuevo para los/as hijos/as de la clase trabajadora ya que las altas temperaturas son causas del proceso de recortes y de empeoramiento que viven nuestros institutos. El nuevo curso escolar empieza como acabó; con recortes y ataques al derecho a la educación pública de calidad. La masificación de las aulas, el despido de profesorado, el cierre de aulas públicas, el recorte en becas, cada vez más alumnado que no puede estudiar lo que quiere, condiciones pésimas para trabajar y estudiar, etc…no son hechos aislados sino consecuencias de unas políticas capitalistas que lo que buscan es recortar derechos de los/as trabajadores, elitizar la enseñanza y privatizar lo máximo posible la enseñanza pública. Los grandes empresarios y banqueros necesita transformar la enseñanza para que sirva aún más a sus intereses y para su gobierno y promueve la nueva ley educativa, la LOMCE.

Las lamentables condiciones de la enseñanza nos han forzado al estudiantado a convocar el día 18 de septiembre de huelga en el País Valencià y a empezar a organizar los tres días de huelga de Octubre; 21, 22 y 23 de Octubre.
Por ello llamamos a que todo el alumnado a ir a la huelga para defender la educación pública y nuestros institutos, luchando por una enseñanza debe estar al servicio de la clase trabajadora y sus hijos/as, asegurando que esta tenga unas garantías de calidad y responda a sus intereses y necesidades.

Pero la lucha no ha de quedar aquí. La lucha ha de convertirse en organización, para que sea realista, para que podamos conseguir nuestras reivindaciones. Hacemos un llamamiento a todos los estudiantes a que organicen asociaciones estudiantiles en sus centros de estudio, para poder defenderlo de forma organizada, así como a que todas/as creemos un sindicato a nivel de todo el estado que permita coordinarnos y no luchar solos, que nos permita convertir cada reivindicación en una mecha para poder plantar cara a todos los recortes provenientes del gobierno al servicio de banqueros y empresarios.

¡18 de Septiembre, HUELGA ESTUDIANTIL!
¡ Una asociación en cada centro de estudios!
¡Hacia el sindicato estatal estudiantil!

dijous, 11 de setembre de 2014

Celebrada con éxito la segunda escuela de los CJC de País Valencià

L'últim cap de setmana d'Agost, els Col.lectius de de Joves Comunistes del País Valencià vam celebrar la nostra segona Escola de formació, fruit del creixement organitzatiu que el conjunt de la nostra organització ha assolit i que li permet realitzar escoles a totes les regions i provincies de l'Estat.

Uns 35 joves, tant militants com simpatitzants de les Joventuts Comunistes ens vam reunir durant tres dies entre pins, a l'alberg de l'ermita de Vila-real. Allà vam impartir quatre seminaris, dos d'ells amb debats per grups i treball pràctic col.lectiu. El primer dia, vam tractar la necessitat del Partit marxista-leninista com a eina vital de la revolució social, aprenent els principis col.lectius que el fan funcionar, tant interna com externament, i la forma de militància revolucionària en que els joves comunistes ens estem educant. El segon dia, tractàrem les distintes corrents polítiques que dia a dia ens trobem a la societat i que, tot i que s'autodenominen “del poble” o “de la classe obrera” no fan sino adormirla i marejarla per camins aliens al de l'alliberació revolucionaria: la socialdemocràcia (actualment encarnada a IU i al Partit de l'Esquerra Europea o PIE), l'anarquisme, el posmodernisme, el trotskisme, l'eurocomunisme i el maoisme. Finalment, l'últim dia, impartit per un militant del Partit, vam estudiar i debatre la importància del moviment obrer i de la formació de cèl.lules de l'organització a l'interior de les empreses, així com la proposta estratègica del PCPE, encarnada en els Comités d'Unitat Obrera com a eina d'unitat i organització de la classe, al marge de quin siga el sindicat de cada treballador.

No sense errors i carències organitatives, fruit de la poca experiència en aquests actes, la segona escola de formació exclusiva del País Valencià es va saldar amb èxit i tots els assistents van eixir reforçats tant ideològicament, com per a la pràctica, com moralment, després de passar quasi tres dies en un espai col.lectiu, mantés amb el treball de tots i ambientat per la camaraderia general.

Hi haurà més escoles centrals i l'any que ve hi haurà altra del País Valencià, però dia a dia, els marxistes-leninistes ens seguim formant, actuant i guanyan experiència de lluita, sempre al costat de la classe obrera i els sector populars.  

Del treball diari, la victòria segura”


El último fin de semana de agosto los Colectivos de Jóvenes Comunistas del País Valencià celebramos nuestra segunda escuela de formación, fruto del crecimiento organizativo que el conjunto de nuestra organización ha asumido y que le permite realizar escuelas en todas las regiones y provincias del estado.

Unos 35 jóvenes, tanto militantes como simpatizantes de la Juventud Comunista nos reunimos durante tres días entre pinos en el albergue de la ermita de Villareal. Allá se impartieron cuatro seminarios dos de ellos con debate por grupos y trabajo práctico colectivo.El primer día tratamos la necesidad del Partido marxista-leninista como herramienta indispensable para la revolución social, aprendiendo los principios colectivos que lo hacen funcionar, tanto interna como externamente, y la forma de militancia revolucionaria en que los jóvenes comunistas nos estamos educando. El segundo día tratamos las distintas corrientes políticas que día a día nos encontramos en la sociedad i que aunque se autodenominen “del pueblo” o “ de la clase obrera” no hacen si no adormecerla y distraerla de su objetivo por caminos ajenos al de la revolución proletaria: la socialdemocracia ( encarnada actualmente por IU y el PIE o Partido de la Izquierda Europea), el anarquismo, el posmodernismo, el trotskismo, el eurocomunismo y el maoísmo. Finalmente, el último día, impartido por un militante del partido, estudiamos y debatimos la importancia del movimiento obrero y de la formación de células de la organización en cada centro de trabajo, así como la propuesta estratégica del PCPE, plasmada en los Comités para la Unidad Obrera como un instrumento de unidad y organización de la clase, al margen de a que sindicato pertenezca cada trabajador.
No sin errores y carencias organizativas, fruto de la poca experiencia en estos actos, la segunda escuela de formación del País Valencià se saldó con éxito y todos los asistentes salieron reforzados tanto ideológicamente, y para la práctica, como moralmente, después de pasar casi tres días en un espacio colectivo, sostenido con el trabajo de todos y con un ambiente generalizado de camaradería.

Habrá más escuelas centrales y el año que viene otra de País Valencià, pero día a día los marxistas-leninistas nos seguimos formando, actuando y ganado experiencia de lucha, siempre al lado de la clase obrera y los sectores populares. 

Del trabajo diario a la victoria segura”.