dimarts, 24 de novembre de 2015

EL CAPITALISME ENS EXPLOTA, EL PATRIARCAT ENS MATA

El 25 de Novembre, dia internacional de la lluita per l'eliminació de la violència contra les dones, data que ens recorda la necessitat d'unir a la classe obrera contra tot tipus de violència, ja sigui física, psicològica, econòmica o sexual que sistemàticament es s'exerceix contra les dones, cridem a les treballadores perquè s'incorporin a la lluita general de la classe obrera per la construcció del Socialisme­Comunisme.

Els feminicidis i formes extremes de violència contra les dones es produeixen en nombrosos països del món mitjançant l'infanticidi, avortament selectiu o l'abandonament de les nenes i la desaparició o l'assassinat sistemàtic de dones joves i adultes. En més de 70 països es penalitza, persegueix, assetja i agredeix a les dones que no accepten la heterosexualitat com a norma. Per això el 25­N és una data de lluita.

En el capitalisme, la majoria de la població és explotada en els seus llocs de treball, maltractada per les situacions de pobresa i massacrada en guerres imperialistes amb l'únic objectiu d'augmentar els beneficis del capital. Les llibertats constitueixen un privilegi només per a una minoria que dirigeix o dóna suport a aquesta realitat.

La llibertat que el decrèpit sistema ens va concedir a les dones per incorporar­nos al món laboral, suposa una condemna a dobles i triples jornades, perquè se'ns adoctrina a les dones en la vocació de servei i cures a les persones, en la submissió i en la subordinació.
 Són moltes les dones que viuen tenallades per la por, la violència i sota el control de les seves parelles i afegida a aquesta realitat, la precarietat, l'atur, la desprotecció social, la feminització de la pobresa col∙loquen a les dones en situació d'absoluta subordinació i esclavitud. El nombre de dones assassinades, les pallisses, les denúncies, els assetjaments augmenten tots els anys no així les denúncies i les ordres d'allunyament.

Seguirem veient com es defineixen els tipus de violència cap a les dones, posant noms, catalogant i classificant, elaborant lleis buides de voluntat política, comptabilitzant dones mortes ... Però els alts nivells d'explotació de la nostra desvaloritzada força de treball de la qual es beneficia el capitalisme en crisi fa que per a una vida lliure de violència ineludiblement cal adquirir consciència de la nostra condició de doblement oprimides i passar a l'organització de la nostra força revolucionària per canviar aquesta realitat.

 No podem consentir que la sobreexplotació que patim impossibilite la nostra participació social i política. És un deure de les organitzacions revolucionàries plantejar l'organització de les dones i de la classe, amb una política de gènere en lluita frontal amb el sistema capitalista, i del seu aliat el patriarcat.

És hora de lluitar contra la violència que aquest sistema exerceix contra nosaltres en les seves múltiples formes! I només nosaltres podem fer­ho. No tenim res a perdre i sí molt a guanyar! Organitzem­amb la resta de la classe obrera contra la violència patriarcal i la violència capitalista i construïm com a classe obrera que som una nova societat que elimini tota forma d'opressió i explotació, la societat d'éssers lliures i plens, la societat socialista­comunista.

Dona, organitza't al teu lloc de treball, al barri, al sindicat, al Partit Comunista!
Per la fi de la violència capitalista i patriarcal!

CAP AGRESSIÓ SENSE RESPOSTA!
PER UNA SOCIETAT SENSE EXPLOTACIÓ NI OPRESIÓ!
PEL SOCIALISME! PEL COMUNISME!

EL CAPITALISME ENS EXPLOTA, EL PATRIARCAT ENS MATA! 


---------------------------------------------------------------------------

EL 25 de Noviembre, día internacional de la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres, fecha  que nos recuerda la necesidad de unir a la clase obrera contra todo tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica o sexual que sistemáticamente se ejerce contra las mujeres,  llamamos   a las trabajadoras para que se incorporen a la lucha general de la clase obrera  por la construcción del Socialismo-Comunismo.

Los feminicidios y formas extremas de violencia contra las mujeres se producen en numerosos países del mundo mediante el infanticidio, aborto selectivo o el abandono de las niñas y la desaparición o el asesinato sistemático de mujeres jóvenes y adultas. En más de 70 países se penaliza,  persigue, acosa   y  agrede a las mujeres que no aceptan  la heterosexualidad como norma.   Por eso el 25-N  es una fecha de lucha. 

En el capitalismo, la mayoría de la población es explotada en sus puestos de trabajo, maltratada por las situaciones de pobreza y masacrada en guerras imperialistas con el único objetivo de aumentar los beneficios del capital. Las libertades constituyen un privilegio sólo para una minoría que dirige o apoya esta realidad.

La libertad que el decrepito sistema   nos concedió a las mujeres para  incorporarnos  al mundo laboral, supone  una condena a dobles y triples jornadas, porque se nos  adoctrina  a las mujeres en la vocación de servicio y cuidados a las personas, en la sumisión y en la subordinación.

 Son muchas las mujeres que viven atenazadas por el miedo, la violencia y bajo el control de sus parejas y añadida a esta realidad, la precariedad, el paro, la desprotección social, la feminización de la pobreza colocan a las mujeres en situación de absoluta subordinación y esclavitud. El número de  mujeres asesinadas, las palizas, las denuncias, los acosos aumentan todos los años  no así las denuncias  y las órdenes de alejamiento.
Seguiremos viendo cómo se definen los tipos de violencia hacia las mujeres, poniéndoles nombres, catalogando y clasificando, elaborando leyes vacías de voluntad política, contabilizando mujeres muertas…  Pero los altos niveles de explotación de nuestra desvalorizada fuerza de trabajo de la que se beneficia el capitalismo en crisis  hace que  para una vida libre de violencia ineludiblemente hay que  adquirir conciencia de nuestra condición de doblemente oprimidas  y  pasar  a la organización de nuestra fuerza revolucionaria para cambiar esta realidad.

No podemos consentir que la sobreexplotación que padecemos imposibilite nuestra participación social y política. Es deber de las organizaciones revolucionarias plantear la organización de las mujeres y de la clase, con una política de género en lucha frontal con el sistema  capitalista, y de su aliado el patriarcado.

Es hora de luchar contra la violencia que este sistema ejerce contra nosotras en sus múltiples formas! Y sólo nosotras podemos hacerlo.  No tenemos nada que perder y sí mucho que ganar! Organicémonos con el resto de la clase obrera contra la violencia patriarcal y la violencia capitalista y construyamos como clase obrera que somos una nueva sociedad que elimine toda forma de opresión y explotación, la sociedad de seres libres y plenos, la sociedad socialista-comunista.

Mujer,  organízate en tu puesto de trabajo, en el barrio, en el sindicato, en el Partido Comunista.
!Por el fin de la violencia capitalista y patriarcal!

NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA
POR UNA SOCIEDAD SIN EXPLOTACIÓN NI OPRESION
¡POR EL SOCIALISMO! ¡POR EL COMUNISMO!